Nowe wdrożenie

Rozpoczęto wdrożenie systemu MIS!

Firmą, która zdecydowała się na wdrożenie naszego systemu MIS umożliwiającego integrację z parkiem maszynowym jest drukarnia akcydensowa. Najważniejszymi kwestiami motywującymi do podjęcia decyzji była poprawa przepływu informacji między poszczególnymi działami firmy oraz znacząca poprawa komunikacji z klientami. Przedsiębiorstwo dotychczas nie korzystające z rozwiązania pozwalającego na kompleksowe zarządzanie produkcją, szybko zauważa kompleksowe wsparcie wszystkich procesów biznesowych – generowanie ofert, rejestrowanie zamówień, kontrolowanie cenników wyrobów dla klienta. Istotną kwestią jest również znaczące skrócenie czasu przestojów maszyn, spowodowanych awariami, przezbrojeniami czy konserwacją.