3. Moduł Zaopatrzenia i Logistyki

Ma za zadanie wyeliminować ryzyko braku dostępności surowca lub braku możliwości realizacji transportu produktów.  Moduł jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie pokrycia materiałowego dla realizowanych zleceń oraz zarządzających transportem. Umożliwia realizację zapotrzebowań materiałowych poprzez rezerwację dostępnych stanów magazynowych, zamówienia do dostawców oraz wywołania materiałów z magazynów zewnętrznych. Kolejnym zadaniem modułu jest organizacja transportu – wewnętrznego i zewnętrznego.