6. Moduł Analiz i Kontrolingu

Moduł jest przeznaczony dla osób zarządzających firmą, oraz odpowiedzialnych za kontroling i optymalizację procesów. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie podejmowania decyzji poprzez dostarczanie informacji zarządczych. Moduł generuje wielowymiarowe analizy na podstawie danych zgromadzonych w systemie i udostępnia je uprawnionym użytkownikom. Analizy pokrywają cały obszar działalności firmy – produkcję, magazynowanie oraz sprzedaż. Raporty prezentowane są zarówno w formie graficznej jak i tabelarycznej.