Nowe wdrożenie

Kolejne wdrożenie już w trakcie!

Informujemy o rozpoczęciu kolejnego wdrożenia, tym razem niewątpliwe zalety systemu InfoSolutions dostrzegła firma z branży opakowaniowej produkująca tekturę oraz opakowania zbiorcze. Dzięki modułowi planowania produkcji, którego zabrakło we wcześniejszym autorskim rozwiązaniu, niespełniającym oczekiwań klienta,  znacznej poprawie. ulegnie m.in . jakość i efektywność pracy w całej drukarni.  Spośród wielu dostępnych na rynku systemów klasy MIS, firma zdecydował się na wybór naszego, ponieważ jego niewątpliwą przewagą okazała się niezawodność i elastyczność przy wykonywaniu kalkulacji oraz optymalizacja przepływu pracy. Wyeliminowane zostaną w ten sposób  „wąskie gardła”, a terminowość wykonania zleconych prac ulegnie poprawie.