Artykuł

Dotacje unijne z DFE krok po kroku:

  • Strategia wsparcia inwestycji ze środków UE
  • Opracowanie Koncepcji Biznesowej Projektu
  • Prace B+R, Patentowe, Montaż Finansowy
  • Przygotowanie i złożenie kompletnej Dokumentacji Aplikacyjnej
  • Pomoc w przygotowaniu do Panelu Ekspertów
  • Wsparcie przy podpisaniu umowy o dofinansowanie
  • Rozliczanie przyznanej dotacji w trakcie realizacji projektu
  • Kontrole trwałości projektu ze strony Instytucji