Doradztwo

Doradztwo unijne

Realizujemy projekty na inwestycje nie tylko w poszczególne urządzenia czy systemy produkcyjne, ale także całe linie technologiczne, budowę i rozbudowę zakładów. Wsparcie, jakie możemy pomóc uzyskać korzystając z programów pomocowych w latach 2014-2020 sięga nawet do 70% poniesionych przez firmy kosztów kwalifikowanych. Oferując naszym klientom kompleksowa usługę „od pomysłu do dotacji”, wspieramy ich w całym procesie poszukiwania innowacji, pozyskiwania dofinansowania oraz realizacji i rozliczania projektu z funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorstw.

 • Przygotowujemy przedsiębiorstwa do realizacji projektów UE
 • Opracowujemy kompleksowy Montaż Finansowy
 • Udostępniamy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe:
  • Współpracujemy przy opracowaniu opinii o innowacyjności
  • Przygotowujemy zgłoszenia patentów oraz wzorów użytkowych
  • Dostarczamy wyniki prac B+R
  • Wzmacniamy innowacyjność projektów unijnych rozwiązaniami informatycznymi

Dotacje unijne z DFE krok po kroku:

 • Strategia wsparcia inwestycji ze środków UE
 • Opracowanie Koncepcji Biznesowej Projektu
 • Prace B+R, Patentowe, Montaż Finansowy
 • Przygotowanie i złożenie kompletnej Dokumentacji Aplikacyjnej
 • Pomoc w przygotowaniu do Panelu Ekspertów
 • Wsparcie przy podpisaniu umowy o dofinansowanie
 • Rozliczanie przyznanej dotacji w trakcie realizacji projektu
 • Kontrole trwałości projektu ze strony Instytucji