Doradztwo

Doradztwo organizacyjne

Usługi doradztwa organizacyjnego z wykorzystaniem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, który obejmuje modelowanie struktur organizacyjnych i opracowanie dokumentacji organizacyjnej w postaci m.in. schematu organizacyjnego, map procesów biznesowych, kart stanowisk pracy, procedur postępowania, obiegu dokumentów, regulaminu organizacyjnego.