Artykuł

Doradztwo organizacyjne – Lean Manufacturing

Nasza działalność doradcza ma na celu usprawnienie procesów produkcyjnych poprzez zarządzanie oparte na zasadach Lean Manufacturing. Jest to metoda efektywnego zarządzania produkcją, która zgodna jest z zasadami koncepcji lean management. Jej celem jest ograniczenie marnotrawstwa, zaś sposobem działania – zarządzanie płynnym przepływem wartości produktu od surowców po gotowy wyrób.

Wprowadzenie do procesu produkcyjnego zasad Lean Manufacturing umożliwia zwiększenie poziomu zarządzania procesami oraz wiąże się z oczywistymi i wymiernymi efektami, które zarówno w krótkim jak i długim czasookresie podnoszą konkurencyjność i umacniają pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

Zasady Lean Manufacturing umożliwiają producentom osiągnięcie strategicznych korzyści i celów:

  • ukierunkowanie wszystkich czynności na generowanie wartości,
  • generowanie wartości w wyniku realizacji procesów,
  • eliminacja elementów i źródeł marnotrawstwa w celu usprawnienia procesu,
  • dążenie do zapewnienia ciągłego przepływu prac bez zbędnych przestojów, spowolnień, przerw, opóźnień,
  • wytwarzanie produktów w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz w odpowiedniej jakości niezbędnych dla następnego procesu,
  • stosowanie metod ciągłego doskonalenia, ukierunkowanego na realizację wszystkich czynności zgodnie z wymaganiami klienta za pierwszym razem.