Innowacyjne
systemy zarządzania
dla branży produkcyjnej
Więcej >
Doradztwo organizacyjne
Lean Manufacturing
Więcej >

Doradztwo w zakresie zarządzania produkcją

Wspieramy przedsiębiorstwa w zarządzaniu opartym na zasadach Lean Manufacturing, czyli metodzie efektywnego zarządzania produkcją. Efektem naszej działalności doradczej jest podniesienie konkurencyjności i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

System usprawniający produkcję

Tworzymy zintegrowane systemy informatyczne klasy MIS/ERP dla producentów, wspomagające proces zarządzania od momentu nawiązania kontaktu z klientem, poprzez planowanie produkcji i realizację zamówienia, aż po magazynowanie i logistykę.

Poznaj korzyści wynikające z wprowadzenia zmian organizacyjnych i optymalizacji produkcji

Kontakt

Sprzedaż

 • Szybkie i precyzyjne generowanie ofert CRM – wyższy poziom konwersji ofert na zlecenia
 • Wzrost i przyspieszenie sprzedaży

Produkcja

 • Wzrost wydajności – ludzi i sprzętu
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych 
 • Identyfikacja/redukcja/eliminacja wąskich gardeł
 • Wzrost i precyzyjne wyliczenie rentowności

Magazyn i zaopatrzenie

 • Redukcja zapasów, strat i zamrożonego kapitału
 • Optymalizacja relacji z dostawcami
 • Aktywne włączenie magazynu w proces sprzedaży

Marketing

 • Pro-aktywne zarządzanie klientami,
 • Tworzenie nowych produktów pod wybrane segmenty
 • Wzrost sprzedaży

Zarząd

 • Wzrost zadowolenia pracowników
 • Identyfikacja problemów biznesowych i potrzeb inwestycyjnych
 • Poprawa cash-flow
 • Wzrost sprzedaży i redukcja kosztów

Pełne raportowanie:

 • Kalkulacje powykonawcze
 • Ocena rentowności produktów i klientów
 • Wielkość sprzedaży z podziałem na handlowców lub regiony
 • Ocena wydajności ludzi i maszyn
  … i wiele innych

O nas

Infosolutions wykorzystując szeroką wiedzę o zarządzaniu produkcją prowadzi działalność w zakresie doradztwa organizacyjnego. Oferuje również innowacyjne systemy klasy MIS usprawniające efektywne zarządzanie firmą i jej zasobami. Niewątpliwą przewagę firmy stanowi kompleksowe wsparcie na wielu płaszczyznach prowadzące do usprawnienia procesów produkcyjnych. Klient decydując się na wdrożenie systemu otrzymuje rozwiązanie dopasowane do jego konkretnych potrzeb, specyfiki firmy oraz jej wymagań.

Wzrost oszczędności57%
wzrost wydajności32%
zmniejszenie powierzchni magazynowych67%
skrócenie czasu realizacji zamówień100%

Doradztwo organizacyjne - Lean Manufacturing

Nasza działalność doradcza ma na celu usprawnienie procesów produkcyjnych poprzez zarządzanie oparte na zasadach Lean Manufacturing. Jest to metoda efektywnego zarządzania produkcją, która zgodna jest z zasadami koncepcji lean management. Jej celem jest ograniczenie marnotrawstwa, zaś sposobem działania – zarządzanie płynnym przepływem wartości produktu od surowców po gotowy wyrób.

Więcej

Artykuły eksperckie